Naslovna Naše usluge Certifikati i ovlaštenja O nama Kontaktzaštita od požara


ispitivanje vatrogasnih vozilaPoslovi zaštite od požara

Analiza stanja zaštite od požara

Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu i gašenje požara:

  • vatrodojavne instalacije
  • hidrantske instalacije
  • instalacije za gašenje sa CO2 i FM 200
  • instalacije za gašenje raspršenom vodom («sprinkler» i «drencher» sustavi, vodene zavjese)
  • instalacije za gašenje prahom
  • instalacije za gašenje pjenom

Ispitivanje vatrogasnih vozila

Izrada Q-H dijagrama

Ispitivanje efikasnosti ventilacije

Ispitivanje protupožarnih zaklopki i vrata

Ispitivanje efikasnosti uređaja za odimljavanje

Ispitivanje gromobranske instalacije – zaštita od udara munje

Mjerenje i ispitivanje električnih instalacija u protueksplozijskoj izvedbi

Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje funkcionlnosti tipkala za daljinsko isključivanje napajanja

Mjerenje otpora uzemljivača specifičnog otpora tla i sl.

Ispitivanje plinskih instalacija, plinskih trošila i plinskih stanica

Ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Ispitivanje trafostanica termovizijom

Izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti

Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Izrada pravilnika i plana zaštite od požara

 

Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara

Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Rješenje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
Sjedište tvrtke
Hrvatske mornarice 1K, 21 000 Split

Telefoni: 021/485-100, 021/340-140
Fax: 021/340-148, 021/340-147

e-mail: ingatest@ingatest.hr

© 2018 ING ATEST d.o.o.Poslovna jedinica Dubrovnik
Nikole Tesle 4

Telefoni:
020/358-595
099/7060-104

Poslovna jedinica Korčula
Ulica 67 br. 5

Telefoni:
099/473 89 45

Poslovna jedinica Makarska
P.T.C. sv. Nikola
Ante Starčevića 32

Telefoni:
098/718 139

Poslovna jedinica Zadar
Trgovinski centar Zadar – Faza 1
Murvička cesta 1/1. kat

Telefoni:
tel/fax. 023 / 214 618

Poslovna jedinica Zagreb
Bednjanska 8

Telefoni:
098/326-117

Poslovna jedinica Vinkovci
Jurja Dalmatinca 31

Telefoni:
032/334-333
098/231-002