Naslovna Naše usluge Certifikati i ovlaštenja O nama KontaktCertifikati i ovlaštenja


Izvadak iz sudskog registra


Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008


Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema EN ISO 14001:2004


Potvrda o akreditaciji


Prilog potvrdi o akreditaciji

Ovlaštenje za izradu procjene opasnosti, osposobljavanje radnika, ispitivanje strojeva i uređaja, ispitivanje radnog okoliša


Popis stručnih suradnika s ovlaštenjima za obavljanje poslova koordinatora I i II

Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara

Rješenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Rješenje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom


Voditelj tima za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije


Rješenje ministarstva za obavljanje djelatnosti praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora


Rješenje ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja


Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za akustička mjerenja – Nediljko Matijaš


Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za akustička mjerenja – Tomislav Dugeč


Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za akustička mjerenja – Marko Šurlin


Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za akustička mjerenja – Frane Šantić


Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za akustička mjerenja – Đula German
Sjedište tvrtke
Hrvatske mornarice 1K, 21 000 Split

Telefoni: 021/485-100, 021/340-140
Fax: 021/340-148, 021/340-147

e-mail: ingatest@ingatest.hr

© 2013 ING ATEST d.o.o.Poslovna jedinica Dubrovnik
Nikole Tesle 4

Telefoni:
020/358-595
099/7060-104

Poslovna jedinica Zadar
Put Dikla 35

Telefoni:
023/335-260
098/413-733

Poslovna jedinica Zagreb
Fallerovo šetalište 14

Telefoni:
01/3079-902
099/2636-686

Poslovna jedinica Vinkovci
Jurja Dalmatinca 31

Telefoni:
032/334-333
098/231-002