Naslovna Naše usluge Certifikati i ovlaštenja O nama Opći uvjeti Kontakt

zaštita okoliša
zaštita od požara
proračun emisija onečišćujućih i štetnih tvari
zaštita na radu

ING - ATEST d.o.o. Split - specijalizirana tvrtka za poslove zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Izrada procjene rizika, izrada pravilnika zaštite na radu, osposobljavanje djelatnika, ispitivanje radne opreme, plan evakuacije...

Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu i gašenje požara, ispitivanje efikasnosti ventilacije...

Izrada plana sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, mjerenje i proračun emisija onečišćujućih i štetnih tvari....

Izrada karte buke i akcijskih planova sanacije buke, mjerenje razine buke i zvučne izolacije, mjerenje buke u radnom okolišu, ocjena izloženosti radnika buci...

Izrada prikaza mjera zaštite od požara i zona opasnosti, izrada elaborata zaštite na radu, izrada tehničke dokumentacije električnih, gromobranskih, vatrodojavnih i hidrantskih instalacija...

Tehnička kontrola skloništa, stručni poslovi u području zaštite i spašavanja, nadzor sa stajališta zaštite na radu i zaštite od požara tijekom gradnje objekata...Sjedište tvrtke
Hrvatske mornarice 1K, 21 000 Split

Telefoni: 021/485-100, 021/340-140
Fax: 021/340-148, 021/340-147

e-mail: ingatest@ingatest.hr

© 2021 ING-ATEST d.o.o.Poslovna jedinica Dubrovnik
Nikole Tesle 4

Telefoni:
020/358-595
099/7060-104

Poslovna jedinica Korčula
Ulica 67 br. 5

Telefoni:
099/473-89-45

Poslovna jedinica Makarska
P.T.C. sv. Nikola
Ante Starčevića 32

Telefoni:
098/718-139

Poslovna jedinica Osijek
Poštansko naselje 7

Telefoni:
098 / 299 822

Poslovna jedinica Vinkovci
Jurja Dalmatinca 31

Telefoni:
032/334-333
098/231-002

Poslovna jedinica Zadar
Trgovinski centar Zadar – Faza 1
Murvička cesta 1/1. kat

Telefoni:
098/413-733
tel/fax. 023/214-618

Poslovna jedinica Zagreb
Bani 110